Miksi asetun ehdolle aluevaaleissa 2022

Päijät-Hämeen tulee olla maakunta, jossa asukkaat voivat luoda ja elää turvallista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta. Tuleva hyvinvointialue onkin keskeinen toimija, joka tämän mahdollistaa tuottamalla jatkossa alueemme sosiaali- ja terveyspalvelut.

Mielestäni Päijät-Hämeessä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluissa panostaa nykyistä enemmän hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointiin, ikäihmisten ihmisarvoiseen hoivaan sekä seitsemän päivän hoitotakuuseen perusterveydenhuollossa. Investoimalla hyvinvointiin ja peruspalveluiden toimivuuteen voidaan hyvinvoinnin kasvulla ja toimivilla peruspalveluilla saada aikaiseksi kestävää sote-palveluiden kehittymistä sekä tehostumista. Tämä osaltaan vähentää tulevaisuuden kustannusten kasvua erikoissairaanhoidossa ja parantaa palvelukokonaisuuden toimivuutta.

Hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointi keskiöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tekee merkityksellistä ja vaativaa työtä. Terveydenhuoltoalan ja sen johtamisen ammattilaisena näen keskeiseksi panostaa palveluiden ohella myös henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät ovat tuoneet esille kokemuksiaan työssä väsymisestä, huonoista työoloista ja ajatuksistaan alan vaihtamisesta. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei voida tuottaa laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Hyvinvointiyhteiskunnan tulee osoittaa teoilla, että hyvinvoinnin tekijöitä arvostetaan. Ainoastaan teoilla alan vetovoimaisuus muuttuu.

Ikäihmisten ihmisarvoiseen hoivaan panostettava

Sivistysvaltio pitää huolta vanhimmistaan. Työskennellessäni ikääntyneiden palveluiden ja vanhustyön parissa olen huomannut, että keskeisin hyvää ikääntymistä tukeva tekijä on toimintakyvyn ylläpitäminen ja sitä edistävät toimet. Meidän onkin tuettava aktiivista ja terveellistä ikääntymistä ja varmistettava, että ikäihmisillämme on mahdollisuus saada laadukasta pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa sekä kohtuuhintaista asumista. On myös olennaista, että palvelut pysyvät mukana ikäihmisten tarpeissa.

Saavutettavat peruspalvelut ovat toiminnan kulmakivi

Tavoitteeni on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua, hillitä kustannuksia ja varmistaa pääsy riittäviin ja laadukkaisiin palveluihin. Palvelukokonaisuuden on oltava sujuva, mikä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteensovittamista eri toimijoiden välillä. Perusterveydenhuollossa kiireettömissä hoitoa vaativissa tapauksissa hoitoon tulee päästä seitsemässä päivässä. Kun hoito päästään aloittamaan nopeasti, niin ennaltaehkäistään ongelmien monimutkaistumista ja sitä kautta tarvetta erikoissairaanhoidolle.

Yhteistä hyvinvointia rakentamassa

Tavoitteenani on tehdä politiikkaa, jolla turvataan hyvät peruspalvelut, panostetaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työhyvinvointiin sekä pidetään huolta erityisen haavoittuvien ryhmien palveluista, kuten ikäihmisten palveluista. Tule sinäkin mukaan rakentamaan uutta hyvinvointialuetta. Aluevaalien kautta voit vaikuttaa kestävien ja saavutettavien tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden luomiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti