Ville Kirkonpelto

Terveydenhuollon ja johtamisen asiantuntija

Hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointi keskiöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tekee merkityksellistä ja vaativaa työtä. Terveydenhuoltoalan ja sen johtamisen ammattilaisena näen keskeiseksi panostaa palveluiden ohella myös henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät ovat tuoneet esille kokemuksiaan työssä väsymisestä, huonoista työoloista ja ajatuksistaan alan vaihtamisesta. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei voida tuottaa laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Ikäihmisten ihmisarvoiseen hoivaan panostettava

Sivistysvaltio pitää huolta vanhimmistaan. Työskennellessäni ikääntyneiden palveluiden ja vanhustyön parissa olen huomannut, että keskeisin hyvää ikääntymistä tukeva tekijä on toimintakyvyn ylläpitäminen ja sitä edistävät toimet.

Meidän onkin tuettava aktiivista ja terveellistä ikääntymistä ja varmistettava, että ikäihmisillämme on mahdollisuus saada laadukasta pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa sekä kohtuuhintaista asumista. On myös olennaista, että palvelut pysyvät mukana ikäihmisten tarpeissa.

Saavutettavat peruspalvelut ovat toiminnan kulmakivi

Tavoitteeni on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua, hillitä kustannuksia ja varmistaa pääsy riittäviin ja laadukkaisiin palveluihin.

Palvelukokonaisuuden on oltava sujuva, mikä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteensovittamista eri toimijoiden välillä. Perusterveydenhuollossa kiireettömissä hoitoa vaativissa tapauksissa hoitoon tulee päästä seitsemässä päivässä.

Ville Kirkonpelto

35-vuotias SDP:n varavaltuutettu, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen, aluehallituksen jäsen, palveluyksikön johtaja, TtM, sairaanhoitaja (AMK) ja aviomies Lahden Paavolasta.

Lue lisää...

Olen Ville Kirkonpelto, SDP:n varavaltuutettu, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen sekä aluehallituksen jäsen. Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden Lahtea ja Päijät-Hämettä!